23 พฤศจิกายน 2554

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่87วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง ตรวจเยี่ยมแนะนำแก้ไขปรับปรุงการเลี้ยงไก่ไข่ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 87 บ้านอากู่ หมู่ที่ 3 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ภาพโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง

ไม่มีความคิดเห็น: